Forgot your password?
Enter your login
and email address
X
Category: » Swords, daggers, axes » Rapiers

Hanwei Practical Rapier Blade - OH2255

Hanwei Practical Rapier Blade
Manufacturer: Hanwei
Points: 5
ID: OH2255
81.00 EUR
Hanwei Practical Rapier Blade

Hanwei Practical Rapier Blade

Practical Sparring Rapier Blade for rapiers: Solingen Rapier (SH2205, SH2205N), Torino Rapier (SH2204, SH2204N), Gustav Rapier (SH2206, SH2206N), Swept Hilt Rapier(SH1024, SH1092).